Neler yeni

txtTool Minecraft Temel Makro

ne1ry

Bronz
Katılım
1 May 2023
Mesajlar
1
Tepkime puanı
2
Puanları
20
txtTool, minecraft için Sol click, sağ click, delay ayarlanabilen, olta makrosu içeren, slotları atayabildiğiniz çok fonksiyonlu bir macro programıdır, herhangi bir sorunda ne1ry#1881 discordumdur, iyi kullanımlar.


Python:
# -->> txtTool by ne1ry, 2023 belongs to ttClient...
# htttps://discord.gg/ttClient ----

from colorama import Fore
import pyautogui as py
import os
import time
from pynput.mouse import Button, Controller
import keyboard


os.system('title txtTool')
mouse = Controller()
renk = Fore.BLUE

print(renk + "\n\n\n\n\n             __         __  ________          __ ")
print(renk + "            | \        | \ |    \         | ")
print(renk + "            _| $$_  __  __ _| $$_ \$$$$$$$$______  ______ | $$")
print(renk + "           |  $$ \ | \ / \|  $$ \ | $$ /   \ /   \ | $$")
print(renk + "            \$$$$$$  \$$\/ $$ \$$$$$$ | $$ | $$$$$$\| $$$$$$\| $$")
print(renk + "            \$$$$$$  \$$\/ $$ \$$$$$$ | $$ | $$$$$$\| $$$$$$\| $$")
print(renk + "            | $$ __  >$$ $$  | $$ __ | $$ | $$ | $$| $$ | $$| $$")
print(renk + "            | $$| \ / $$$$\  | $$| \| $$ | $$__/ $$| $$__/ $$| $$")
print(renk + "             \$$ $$| $$ \$$\  \$$ $$| $$ \$$  $$ \$$  $$| $$")
print(renk + "             \$$$$ \$$  \$$  \$$$$ \$$  \$$$$$$  \$$$$$$ \$$\n\n        " + Fore.CYAN +"          txtTool from ttClient, by ne1ry\n                 Her turlu iletisim icin ne1ry#1881\n\n")
                             
xx = input(Fore.RED + "[X]" + Fore.CYAN +  " --> Başlamak için Enter basınız..\n\n\n")print(Fore.YELLOW + "###################################---Makro Seçimi---#############################\n")KEYS = [
  'a', 'b', 'c', 'd', 'e', 'f', 'g', 'h', 'i', 'j', 'k', 'l', 'm',
  'n', 'o', 'p', 'q', 'r', 's', 't', 'u', 'v', 'w', 'x', 'y', 'z',
  'A', 'B', 'C', 'D', 'E', 'F', 'G', 'H', 'I', 'J', 'K', 'L', 'M',
  'N', 'O', 'P', 'Q', 'R', 'S', 'T', 'U', 'V', 'W', 'X', 'Y', 'Z',
  '0', '1', '2', '3', '4', '5', '6', '7', '8', '9',
  'enter', 'tab', 'space', 'backspace', 'delete', 'insert', 'home', 'end', 'page_up', 'page_down',
  'up', 'down', 'left', 'right',
  'caps_lock', 'num_lock', 'scroll_lock', 'print_screen', 'pause',
  'f1', 'f2', 'f3', 'f4', 'f5', 'f6', 'f7', 'f8', 'f9', 'f10', 'f11', 'f12',
  'shift', 'ctrl', 'alt', 'alt_gr', 'super', 'menu',
  'plus', 'minus', 'asterisk', 'slash', 'backslash', 'tilde', 'equals', 'comma', 'period', 'apostrophe', 'semicolon', 'left_bracket', 'right_bracket',
  'numpad_0', 'numpad_1', 'numpad_2', 'numpad_3', 'numpad_4', 'numpad_5', 'numpad_6', 'numpad_7', 'numpad_8', 'numpad_9',
  'numpad_add', 'numpad_subtract', 'numpad_multiply', 'numpad_divide', 'numpad_decimal', 'numpad_enter',''
]
     
while True:
  #Durdurma Key seçimi:

  while True:
    durdurma = input(Fore.YELLOW + "     Makronuzu hangi Tuşla durdurmak istersiniz: ")
    if durdurma == "":
      print(Fore.RED + "     Atadığınız tuş, bir klavye tuşuna benzemiyor, lütfen doğru bir tuş giriniz.")
    elif durdurma in KEYS:
      break
    else:
      print(Fore.RED + "     Atadığınız tuş, bir klavye tuşuna benzemiyor, lütfen doğru bir tuş giriniz.")
    

  #Kılıç Slot seçimi


  while True:
    kilicSlot = input(Fore.YELLOW + "     Kılıcınızın slotunuz giriniz: ")
    try:
      kilicSlot = int(kilicSlot)
    except:
      print(Fore.RED + "     Kılıc slotunuza 0-10 arası bir sayı yazmanız gerekmektedir, lütfen doğru yazınız.")
    else:
      if 0<int(kilicSlot)<10:
        kilicSlot = str(kilicSlot)
        break
      else:
        print(Fore.RED + "     Kılıc slotunuza 0-10 arası bir sayı yazmanız gerekmektedir, lütfen doğru yazınız.")


  # //Hit makrosu atama seçimleri

  while True:
    hitMakrosu = input(Fore.GREEN + "\n     Hit Makrosunu atamak istediğiniz tuşu giriniz, eğer hit makrosu kullanmayacaksanız boş bırakın: ")
    if hitMakrosu in KEYS:
      break
    else:
      print(Fore.RED + "     Atadığınız tuş, bir klavye tuşuna benzemiyor, lütfen doğru bir tuş giriniz.")

  if hitMakrosu != "":
    hitTus = hitMakrosu
    hitMakrosu = 1
  else:
    hitMakrosu = 0
    hitTus = "-"
    hitMakrosuDelay = "-"
  while hitMakrosu == 1:
    hitMakrosuDelay = input(Fore.BLUE + "     Hit makrosu delayini giriniz, bilmiyorsanız boş bırakınız: ")
    if hitMakrosuDelay == "":
      hitMakrosuDelay = .06
      break
    try:
      hitMakrosuDelay = int(hitMakrosuDelay)
    except:
      print(Fore.RED + "     Makronuzun delayine Sayi yazmaniz gerekmektedir! lütfen tekrar deneyin\n")
    else:
      hitMakrosuDelay = int(hitMakrosuDelay)
      hitMakrosuDelay = hitMakrosuDelay/1000
      break
    

  # // Blok makro seçimleri

  while True:
    blokMakrosu = input(Fore.GREEN + "\n     Blok makrosunu atamak istediğiniz tuşu giriniz, eğer blok makrosu istemiyorsanız boş bırakınız: ")
    if blokMakrosu in KEYS:
      break
    else:
      print(Fore.RED + "     Atadığınız tuş, bir klavye tuşuna benzemiyor, lütfen doğru bir tuş giriniz.")
  if blokMakrosu != "":
    blokTus = blokMakrosu
    blokMakrosu = 1
  else:
    blokMakrosu = 0
  if blokMakrosu != "":
    while blokMakrosu == 1:
      blokSlot = input("     Blok slotunuzu giriniz: ")
      try:
        blokSlot = int(blokSlot)
      except:
        print(Fore.RED + "     Blok slotunuzun bir sayi olması gerekmektedir! lütfen 1 - 10 arasında bir sayı giriniz! \n")
      else:
        if 0 < blokSlot < 10:
          break
        else:
          print(Fore.RED + "     Blok slotunuzun bir sayi olması gerekmektedir! lütfen 1 - 10 arasında bir sayı giriniz! \n")

      blokTus = blokMakrosu
      blokMakrosu = 1
      blokSlot = str(blokSlot)
  if blokMakrosu == 0:
    blokSlot = "-"
    blokTus = "-"
    blokMakrosuDelay = "-"
  while blokMakrosu == 1:
    blokMakrosuDelay = input(Fore.BLUE + "     Blok makronuzun delayini giriniz, bilmiyorsanız boş bırakınız: ")
    if blokMakrosuDelay == "":
      blokMakrosuDelay = .06
      break
    try:
      blokMakrosuDelay = int(blokMakrosuDelay)
    except:
      print(Fore.RED + "     Makronuzun delayine Sayi yazmaniz gerekmektedir! lütfen tekrar deneyin\n")
    else:
      blokMakrosuDelay = int(blokMakrosuDelay)
      blokMakrosuDelay = blokMakrosuDelay / 1000
      break


  # // Olta Makro seçimleri

  while True:
    oltaMakrosu = input(Fore.GREEN + "\n     Olta Makrosunu atamak istediğiniz tuşu giriniz, eğer olta makrosu istemiyorsanız boş bırakınız: ")
    if oltaMakrosu in KEYS:
      break
    else:
      print(Fore.RED + "     Atadığınız tuş, bir klavye tuşuna benzemiyor, lütfen doğru bir tuş giriniz.")
  if oltaMakrosu != "":
    while True:
      oltaSlot = input(Fore.BLUE + "     Oltanızın slotunu giriniz: ")
      try:
        oltaSlot = int(oltaSlot)
      except:
        print(Fore.RED + "     Olta slotunuzun bir sayi olması gerekmektedir! lütfen 1 - 10 arasında bir sayı giriniz! \n")
      else:
        if 0 < oltaSlot < 10:
          break
        else:
          print(Fore.RED + "     Olta slotunuzun bir sayi olması gerekmektedir! lütfen 1 - 10 arasında bir sayı giriniz! \n")
    oltaTus = oltaMakrosu
    oltaMakrosu = 1
    oltaSlot = str(oltaSlot)
  else:
    oltaMakrosu = 0
    oltaSlot = "-"
    oltaTus = "-"
    oltaMakrosuDelay = "-"
  while oltaMakrosu == 1:
    oltaMakrosuDelay = input(Fore.GREEN + "     Olta makronuzun delayini giriniz, bilmiyorsanız boş bırakınız: ")
    if oltaMakrosuDelay == "":
      oltaMakrosuDelay = 0.240
      break
    try:
      oltaMakrosuDelay = int(oltaMakrosuDelay)
    except:
      print(Fore.RED + "\n     Olta Makronuzun delayinin bir sayi olması gerekmektedir!")
    else:
      oltaMakrosuDelay = int(oltaMakrosuDelay)
      oltaMakrosuDelay = oltaMakrosuDelay / 1000
      break
      
  print(Fore.LIGHTBLACK_EX + "\n\n######################################--Made by ne1ry#1881, from ttClient, txtTool --##############\n\n\n")

  print(Fore.YELLOW + "          Kılıç slotunuz: " + Fore.RED +"[" + Fore.MAGENTA + str(kilicSlot) + Fore.RED +"]" + Fore.YELLOW +" Blok Slotunuz: " +Fore.RED +"[" + Fore.MAGENTA + str(blokSlot) + Fore.RED +"]" + Fore.YELLOW +" Olta Slotunuz: " + Fore.RED +"[" + Fore.MAGENTA + str(oltaSlot) + Fore.RED +"]\n\n")
  

  print(Fore.BLUE + "            HIT MAKRO TUŞU: " + Fore.RED +"[" + Fore.MAGENTA + str(hitTus).upper() + Fore.RED +"] " + Fore.BLUE + "HIT DELAY: " + Fore.RED +"["+ Fore.MAGENTA + str(hitMakrosuDelay) + Fore.RED +"]" )


  print(Fore.BLUE + "\n\n            BLOK MAKRO TUŞU: " + Fore.RED +"[" + Fore.MAGENTA + str(blokTus).upper() + Fore.RED +"] " + Fore.BLUE + "BLOCK DELAY: " + Fore.RED +"["+ Fore.MAGENTA + str(blokMakrosuDelay) + Fore.RED +"]")


  print(Fore.BLUE + "\n\n            OLTA MAKRO TUŞU: " + Fore.RED +"[" + Fore.MAGENTA + str(oltaTus).upper() + Fore.RED +"] " + Fore.BLUE + "OLTA DELAY: " + Fore.RED +"["+ Fore.MAGENTA + str(oltaMakrosuDelay) + Fore.RED +"]\n")


  print(Fore.GREEN + "  ---------------  MAKROYU DURDURMAK İÇİN " + Fore.RED +"[" + Fore.MAGENTA + str(durdurma).upper() + Fore.RED +"] "+ Fore.GREEN + "TUŞUNA BASINIZ   ---------------")

  print(Fore.LIGHTBLACK_EX +"\n\n########################################--Made by ne1ry#1881, from ttClient, txtTool --##############")
       
  # //Buralar makroların çalışma kısmı.

  blokSlot = blokSlot + 1
  while True:
    if hitMakrosu == 1:
      if keyboard.is_pressed(hitTus):
        mouse.press(Button.left)
        time.sleep(hitMakrosuDelay / 2.1)
        mouse.release(Button.left)
        time.sleep(hitMakrosuDelay / 2.2)
    if blokMakrosu == 1:
      if keyboard.is_pressed(blokTus):
        keyboard.press(blokSlot)
        keyboard.release(blokSlot)
        mouse.press(Button.right)
        time.sleep(blokMakrosuDelay / 2.1)
        mouse.release(Button.right)
        time.sleep(blokMakrosuDelay / 2.2 )
        keyboard.press(kilicSlot)
        keyboard.release(kilicSlot)
    if oltaMakrosu == 1:
      if keyboard.is_pressed(oltaTus):
        keyboard.press(oltaSlot)
        mouse.press(Button.right)
        mouse.release(Button.right)
        keyboard.release(oltaSlot)
        time.sleep(oltaMakrosuDelay)
        keyboard.press(kilicSlot)
        keyboard.release(kilicSlot)
    if keyboard.is_pressed(durdurma):
      print("\n\n" + Fore.RED + "     --------->>> PROGRAM DURDURULDU, TUŞ ATAMALARINI DÜZENLEMEK İÇİN ENTER'A BASINIZ.\n")
      xaca = input("...  ")
      os.system('cls')
      break
 

                                                                                                  

GouLish

Yönetici
Admin
Katılım
28 Ocak 2022
Mesajlar
59
Tepkime puanı
82
Puanları
200
Eline sağlık :)
 

                                                                                                  
Üst Alt